Lainaa suomalaisille 100-1000 €

Valitse lainasumma:
Laina-aika:
360 vrk
Lainasumma: Maksat takaisin:
Laina-aika: Nimelliskorko:
Luoton tyyppi: Kertaluotto Tod. vuosikorko
Hae lainaa

Lainaehdot

Luotonantaja

NDN-Yhtiö Oy, Hamina
Helsingintie 1 A, 49460  Hamina
Y:tunnus 1511214-4

Puh. 0290 300 340, puhelun hinta lankaverkosta 0,0673 €/puhelu + 0,0557 €/min, mobiiliverkosta 0,0673 €/puhelu + 0,1346 €/min.
Faksi: +358 5 288488
Sähköposti: asiakaspalvelu@suomivippi.fi
www.suomivippi.fi

Luotonsaaja

Luonnollinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, joka hakee luottoa luotonantajalta tämän hyväksymällä tavalla.

Luoton hakeminen

Suomivipin hakeminen tapahtuu verkkohakemuksella. Luotonhakijan tulee lukea ja hyväksyä luottoehdot. Luotonantaja käsittelee hakemukset luottamuksellisesti. Luotonantajalla on oikeus tallentaa luotonhakijan ip-osoite. Luotonhakija tunnistautuu palveluun verkkopankkitunnuksilla. Luotonantaja ottaa vastaan luottohakemuksia ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Luottohakemusten käsittely tapahtuu palvelun aukioloaikoina.

Luotonsaajan taloudellisen tilanteen todentamiseksi luotonantaja voi vaatia luotonsaajaa toimittamaan kopion palkkatodistuksesta tai muusta tulotodistuksesta.

Näin lähetät tositteen:

Skannattuna sähköpostin liitteenä osoitteeseen asiakaspalvelu@suomivippi.fi,

faksilla numeroon 05-288 488,

postitse osoitteeseen Suomivippi, PL 57, 49401 Hamina

tai ottamalla kamerapuhelimella kuva tositteesta ja lähettämällä se sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@suomivippi.fi tai tekstiviestillä numeroon 044 767 0050.

Luoton myöntäminen ja käyttö

NDN-Yhtiö Oy (jäljempänä luotonantaja) voi myöntää pikalainan (kertaluotto) 20 vuotta täyttäneelle, vakituisesti Suomessa asuvalle luotto- ja oikeustoimikelpoiselle hakijalle, jolla on suomalainen pankkitili. Luotonantaja voi tarkistaa hakijan luottotiedot luottotietorekisteristä (Suomen Asiakastieto Oy ja/tai Bisnode Finland Oy), henkilötiedot (Väestörekisterikeskus). Lisäksi lainanhakija antaa suostumuksensa luotonantajalle kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta mahdollisesti saatavia lainanhakijaa koskevia tietoja, sekä luovuttaa lainanhakijaa koskevia tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän kautta muille luotonantajille.

Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmä on Suomen Asiakastieto Oy:n tarjoama palvelu, jonka avulla keskinäisen sopimuksen tehneet luotonantajat luovuttavat halussaan olevaa kuluttajaa koskevaa tietoa toisilleen kuluttajan (lainanhakija) antaman toimeksiannon ja suostumuksen perusteella luottohakemuksen käsittelyä varten. Järjestelmässä käsiteltävät ja välitettävät tiedot koskevat luottoja ja niiden hoitamista, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ilman lain mukaista velvoitetta.

Mikäli luotto myönnetään, tiedot säilytetään viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ellei laissa säädetä velvollisuutta säilyttää niitä tätä pidempään. Mikäli luottoa ei myönnetä, tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua luottohakemuksen tekemisestä.

Luotonhakijalla on oikeus tarkastaa mille tahoille ja mitä tietoja Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta on luovutettu. Tarkistusoikeuden toteuttaa Suomen Asiakastieto Oy.

Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmään kuuluvat seuraavat yhtiöt: http://www.asiakastieto.fi/pdf/positiiviset-luottotiedot-tietoa.pdf

Luotonantaja voi harkintansa mukaan ja ilman eri syytä hylätä luottohakemuksen. Luotonantaja voi myös myöntää pienemmän luoton kuin haettu määrä. Myös jo hyväksytty hakemus voidaan hylätä ennen rahojen siirtoa, mikäli on syytä epäillä väärinkäytöstä. Luotonantaja ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään päätöksiä lainan hakijalle.

Luotonantaja ilmoittaa tehdyn lainapäätöksen hakijalle sähköisesti. Luotonantajan hyväksymä hakemus ja nämä sopimusehdot muodostavat sopimuksen luotonantajan ja luotonottajan välille. Uutta luottoa voi hakea, kun entinen luotto on maksettu ja se on kirjautunut luotonantajan järjestelmään. Luotonhakijan tulee tutustua tarkoin luottoehtoihin ennen luoton ottamista ja noudattaa niitä. Myönnettävän luoton määrä on 100 € - 400 €. Luotonantaja perii luotonsaajalta myönnetyn luoton määrään perustuvan koron. Luotto on tyypiltään kertaluotto. Luottojen laina-aika on 360 vuorokautta. Hyväksyttyä lainahakemusta ei voi perua ennen tilisiirron tekemistä.

Lainan realiaikainen tilisiirto edellyttää, että lainanottajalla on tili joistain seuraavista pankeista: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Säästöpankki, OmaSp, Aktia, POP Pankki tai Handelsbanken.

Luoton takaisinmaksu

Luoton takaisinmaksu tapahtuu erissä luottosopimuksen mukaisesti. Luotonantaja lähettää luotonsaajalle kaikista maksueristä yhteisen laskun. Maksuerä koostuu hinnaston mukaisesta toimitusmaksusta, korosta, avoimen pääoman lyhennyksestä ja mahdollisista muista palveluhinnaston mukaisista maksuista. Yksittäisen maksuerän suuruus määräytyy luottosopimuksessa määritellyn maksuaikataulun mukaan.

Lasku toimitetaan luotonsaajan ilmoittamaan sähköposti- tai postiosoitteeseen.

Luoton korko

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan 30 % vuotuista korkoa avoimelle pääomalle siitä lähtien, kun luotto on siirretty luotonsaajan lainahakemuksessa ilmoittamalle pankkitilille. Lainan todellinen vuosikorko on 48,90 % ja korko on laskettu kuluttajasuojalain mukaisesti myöntöhetkellä.

Viivästyskorko

Mikäli luottoa ei makseta takaisin viimeistään eräpäivään mennessä on luotonsaaja velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 § 2 mom. mukaisesti. Maksun viivästyessä lähetetään maksumuistutuslasku, josta peritään lainmukaiset viivästyskulut. Jos saatava on maksumuistutuksen eräpäivän jälkeen edelleen maksamatta, luotonantajalla on oikeus siirtää saatava ilman erillistä ilmoitusta ulkopuolisen perintäpalvelun hoidettavaksi. Perinnästä veloitetaan siitä aiheutuneet todelliset kustannukset.

Todellinen vuosikorko

Pikalainan todellinen vuosikorko on 48,90 % ja se lasketaan kuluttajansuojalain mukaisesti.

Lainan erityiset erääntymisperusteet

Maksun laiminlyönti
Luotto erääntyy maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos luotonnsaaja laiminlyö pääoman, koron, viivästyskoron tai muun maksun maksamisen eräpäivänä, jos maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja jos viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään 5 % luoton alkuperäisestä määrästä tai käsittää luotonantajan koko jäännössaatavan. Luotto erääntyy kuitenkin maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja se on edelleen määräävältä osin suorittamatta.

Luottoa ei kuitenkaan ole oikeus eräännyttää, jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava luotonantajalle viivytyksettä.

Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi
Luotto erääntyy maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos  luotonsaaja on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin, taikka  luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen, luotonsaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin tai oikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla seuraavat tiedot:
- Luotonhakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja henkilötunnus
- Paikka ja päiväys
- Ilmoitus luoton peruuttamisesta


Luotonhakija on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena lainan todellisen vuosikoron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytössä, mikäli kyseessä on alle 200 € luotto. Lainan todellinen vuosikorko lasketaan kuluttajasuojalain ja Kauppa- ja Teollisuusministeriön päätöksen (874/1986), muutokset 661/94 ja 4/100 mukaisesti. 200 € ja yli 200 € luottojen osalta luotonhakija on velvollinen maksamaan luotonantajalle lainan koron lainan käyttöajalta. Peruuttamistilanteessa luotonhakijan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä palautettava sopimuksen mukaan saamansa rahat luotonantajalle. Mikäli varoja ei palauteta, peruutus raukeaa.  


Peruuttamisilmoitus toimitetaan osoitteeseen:

NDN-Yhtiö Oy
Suomivippi
PL 57
49401 HAMINA

tai

asiakaspalvelu@suomivippi.fi

Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottorekisteriin

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa  ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin mikäli luotonsaajan  maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 pv maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään 21 vrk luotonsaajalle lähetetystä  maksukehotuksesta, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin. Ja maksun laiminlyönti ei ole johtunut kuluttajansuojalain 7 luvun 16 §:n mukaisesta asiakkaasta riippumattomasta syystä.

Lainan ennenaikainen takaisinmaksu

Luotonsaajalla on oikeus maksaa sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä tai koko luotto ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja.

Jos luotonsaaja maksaa luoton tai sen osan ennenaikaisesti, on jäljellä olevasta luotonantajan saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, kyseisen luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut.

Liikasuoritusten palauttamisesta asiakkaan tilille veloitamme 10 euroa.

Luotonsaajan tiedonantovelvollisuudet

Lainanhakija vakuuttaa, että kaikki hänen lainahakemuksessa ilmoittamansa tiedot ovat paikkansa pitäviä ja hän ottaa täyden vastuun luotonantajalle antamiensa tietojen oikeellisuudestaKaikista yhteystietojen muutoksista on luotonsaajan ilmoitettava välittömästi kirjallisesti tai sähköpostilla luotonantajalle. Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Virheellisistä tiedoista aiheutuvasta selvitystyöstä luotonantajalla on oikeus laskuttaa hinnaston mukaisesti.

Oikeus muutoksiin

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luottosopimuksen ehtoja ilmoittamalla niistä luotonsaajalle etukäteen silloin kun ne eivät lisää luotonsaajan velvollisuuksia eivätkä vähennä luotonsaajan oikeuksia tai kun muutokset johtuvat lakimuutoksista ja viranomaisten päätöksistä.

Vastuu palvelusta

Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on luotonantajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Luotonantajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman eri ilmoitusta.

Sopimuksen siirto

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle. Siirrosta on ilmoitettava luotonsaajalle.

Markkinointi ja viestintä

Luotonhakija antaa luotonantajalle oikeuden koota tietokantoihin ja rekisteröidä hakemusta koskevia tietoja sekä luottotietoyhtiöiltä saatuja luottotietoja. Ellei luotonhakija kiellä on luotonantajalla ja tämän kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä oikeus käyttää luotonhakijan tietoja suoramarkkinointiin mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat: Kilpailu- ja Kuluttajavirasto (www.kkv.fi.i) ja Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (www.avi.fi)

Erimielisyyksien ratkaisu

Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteeseen perustuvat erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Kuluttajariitalautakunta:

Hämeentie 3 B, PL 306

kril@oikeus.fi

puh.0103665200

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Tästä sopimuksesta aiheutuneet erimielisyydet ratkaistaan viime kädessä luotonsaajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Mikäli luotonsaajalla ei ole kotipaikkakuntaa Suomessa, ratkaistaan riita-asiat luotonantajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

www.kuluttajariita.fi

Tähän luottosuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Siirry pikavippi-pääsivulle.

Meihin voit luottaa

Suomivippi aloitti toimintansa jo vuonna 2007. Olemme asiantunteva ja luotettava suomalainen lainapalvelu.

Myönnämme 100–400€ vipit asiakkaillemme turvallisella, suojatulla nettihakemuksella.

NDN-Yhtiö Oy on Suomen Yrittäjät ry:n jäsenyritys.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut NDN-Yhtiö Oy:lle luvan myöntää kuluttajaluottoja, sen toiminnan ollessa luotettavaa ja ammattitaitoista.

Tutustu uudistuneeseen lainapalveluumme!


Ajankohtaista

Hyvää vappua Olemme avoinna

Hyvää vappua! Olemme avoinna: Maanantaina 30.04.2018 klo 08:00-22:00 Tiistaina 01.05.2018..
Lue lisää

NDN-Yhtiö Oy
Helsingintie 1, 49460 Hamina

Avoinna: ma-la 8-22 ja su 11-18
Puh. 0290 300 340
Puhelun hinta:
lankaverkosta 0,0835 €/puhelu + 0,0691 €/min
mobiiliverkosta 0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min
asiakaspalvelu@suomivippi.fi

Omat sivut Info
Cxense Display